Archive for OSCAR

TRANS.FERRING of TIME ‘ScenaRiO

Posted in religion, scenario, serge vedernikov with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on August 24, 2013 by vedernikov

DSC_0491_SCENARIO

OSCAR’S WaitinG

Posted in 1 with tags , , , , , , , on February 24, 2013 by vedernikov

8